ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ελληνικά κεφαλαία γράμματα

Please if you are a foreigner use latin characters

Τομείς Εθελοντικής Απασχόλησης/Volunteering Sections

Η διαθεσιμότητα την ημέρα του αγώνα είναι υποχρεωτική/Availability on race day is required

Σε περίπτωση κινδύνου παρακαλώ επικοινωνήστε/In case of emergency please contact